Câu hỏi chuyên sâu về kế toán sau khóa học kế toán chuyên sâu: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo TT 200/2014/ TT - BTC ngày 22/12/2014 của BTC

19:27
Câu hỏi chuyên sâu về kế toán sau khóa học kế toán chuyên sâu: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo TT 200/2014/ TT - BTC ngày 22/12/2014 của BTC
1.       Công ty em có chi nhánh tại Hà Nội, hạch toán kế toán phụ thuộc, chi nhánh có con dấu riêng, chi nhánh bán hàng và xuất hóa đơn VAT tại chi nhánh. Như vậy bên công ty chính có phải xuất hóa đơn VAT cho chi nhánh có thuế bình thường hay là bên em chỉ xuất phiếu luân chuyển nội bộ thôi.

2.       Thông tư 200/2014/TT-BTC có hiệu lực cho năm tài chính 2015, như vậy báo cáo tài chính nộp vào 31/03/2015 mình có áp dụng thông tư 200 không ạ hay là vẫn áp dụng QĐ 15


Qua thư em gửi, ban tư vấn kế toán thuế CENSTAF có ý kiến trao đổi với em như sau:

Hoc thuc hanh ke toan, Học thực hành kế toán


1.       Công ty em có chi nhánh tại Hà Nội, hạch toán kế toán phụ thuộc, chi nhánh có con dấu riêng, chi nhánh bán hàng và xuất hóa đơn VAT tại chi nhánh. Như vậy bên công ty chính có phải xuất hóa đơn VAT cho chi nhánh có thuế bình thường hay là bên em chỉ xuất phiếu luân chuyển nội bộ thôi.

* Trao đổi:

- Theo mục 2.6 Phụ lục 4 TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC qui định:

          2.6. Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán kế toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;


b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

            Vậy cty em có CN ngoại tỉnh (HN) có sử dụng hóa đơn riêng thì các giao dịch nhập xuất SP, HH từ cty xuống CN và ngược lại được sử dụng PXK KVCNB (nếu đăng ký với CQ thuế quản lý) hoặc sử dụng hóa đơn GTGT để xuất hàng. TH này CQ thuế thường lựa chọn cách sử dụng hóa đơn GTGT để quản lý thuế được hiệu quả.

2.       Thông tư 200/2014/TT-BTC có hiệu lực cho năm tài chính 2015, như vậy báo cáo tài chính nộp vào 31/03/2015 mình có áp dụng thông tư 200 không ạ hay là vẫn áp dụng QĐ 15?

* Trao đổi:

- TT 200 không áp dụng hồi tố cho BCTC năm 2014 em nhé, chỉ áp dụng cho BCTC từ năm 2015 trở đi.

- BCTC 2014 của cty em nộp vào 31/3/2015 vẫn áp dụng chế độ kế toán DN theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC hoặc QĐ 48/2009/DQQ-BTC nhé.

Ban hỗ trợ tư vấn học kế toán thuế CENSTAF GROUP
Câu hỏi chuyên sâu về kế toán sau khóa học kế toán chuyên sâu: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo TT 200/2014/ TT - BTC ngày 22/12/2014 của BTC Câu hỏi chuyên sâu về kế toán sau khóa học kế toán chuyên sâu: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo TT 200/2014/ TT - BTC ngày 22/12/2014 của BTC
910 1

Bài viết Câu hỏi chuyên sâu về kế toán sau khóa học kế toán chuyên sâu: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo TT 200/2014/ TT - BTC ngày 22/12/2014 của BTC

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »