Em là Châu, thứ 7 vừa rồi có tham gia lớp học kế toán về thuế TNCN do Censtaf tổ chức. Em muốn hỏi anh thêm về thuế TNCN như sau

19:16
> Em là Châu, thứ 7 vừa rồi có tham gia lớp học kế toán về thuế TNCN do Censtaf tổ chức. Em muốn hỏi anh thêm về thuế TNCN như sau.
Câu hỏi: Công ty em là Cty TNHH NN MTV (Cty A), có góp vốn để đầu tư thành lập 1 vài doanh nghiệp khác (Cty B,C). Tổng Giám đốc của Công ty em (Mr X) có tham gia hội đồng quản trị ở các công ty liên doanh này và hàng tháng, được các Công ty này trả lương thành viên HĐQT. Đầu năm nay, Mr X nhận lương HĐQT trực tiếp từ Cty B, C. Đến giữa năm nay, Cty B, C chuyển trả lương đó qua Cty A để chi trả cho Mr X. Đến cuối năm, Công ty A có được phép quyết toán thuế TNCN cho Mr X không? Vì thực tế Công ty B, C là Cty Liên doanh của Cty A, chứ không phải là các Cty độc lập. Cảm ơn anh về buổi học hôm T7 vừa rồi - nó có rất nhiều thông tin quý giá cho những người làm trực tiếp như bọn em.


Qua câu hỏi em gửi, ban tư vấn học kế toán CENSTAF có vài gợi ý như sau:

Vì cty em Sếp có thu nhập ở nhiều nơi (cty mẹ) và các cty con hay cty liên kết (cty B, C) nên cty em không được quyết toán thuế TNCN cho Sếp nhé.

Các cty con (cty LK) lại chuyển thu nhập (thù lao HĐQT) của Sếp em về cty em (cty mẹ) và trả qua cty mẹ thì đây là 1 khoản chi hộ trả hộ của cty em. Khoản chi trả hộ này mang tính chất tiền lương nhưng lại của cty khác chứ không phải tiền lương của cty em do vậy nó được xác định là thu nhập từ tiền lương của các cty khác do đó cty em kê khai, quyết toán cho Sếp cũng không đúng. Khoản thu nhập tổng hợp về để chi ở cty em không phải là thu nhập duy nhất ở 1 nơi nên TGĐ cty em không được làm Giấy ủy quyền QT thuế theo mẫu 04-2/TT 28.

Việc chuyển tiền thù lao HĐQT về cty mẹ rồi cty mẹ lại chuyển cho TGĐ thì cũng không hay lắm vì thu nhập này là của TGĐ (cá nhân) nên không nên chuyển về tổ chức để rồi lại hạch toán thu hộ trả hộ. Lẽ ra các cty B, C khi chi trả phải khấu trừ lại thuế TNCN theo qui định của PL thuế TNCN và xuất Biên lai khấu trừ cho TGĐ, đồng thời cty em cũng phải xuất Biên lai để TGĐ cuối năm tự quyết toán thuế TNCN theo mẫu 09 TT 28.

Nếu cty em coi các khoản thu hộ trả hộ (tiền thù lao HĐQT cty B,C) như khoản tiền lương, tiền công của cty mẹ để thống nhất chi ở một nơi và QT thuế TNCN cho TGĐ thì chưa có cơ sở pháp lý nào qui định về vấn đề này do đó cty em làm văn bản gửi cơ quan thuế quản lý để hỏi xem việc chi như vậy và quyết toán thay như vậy có được không nhé.

Ban Tư vấn học kế toán CENSTAF GROUP
Em là Châu, thứ 7 vừa rồi có tham gia lớp học kế toán về thuế TNCN do Censtaf tổ chức. Em muốn hỏi anh thêm về thuế TNCN như sau Em là Châu, thứ 7 vừa rồi có tham gia lớp học kế toán về thuế TNCN do Censtaf tổ chức. Em muốn hỏi anh thêm về thuế TNCN như sau
910 1

Bài viết Em là Châu, thứ 7 vừa rồi có tham gia lớp học kế toán về thuế TNCN do Censtaf tổ chức. Em muốn hỏi anh thêm về thuế TNCN như sau

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »